W hołdzie dla bohatera - Muzeum Kościuszkowskie w Krakowie

Muzeum na miarę bohatera narodowego

Kraków_muzeumK_web-DJI_0636.jpg

Kopiec Kościuszki został usypany w 1823 r. jako symboliczna mogiła w hołdzie wielkiemu bohaterowi narodowemu – Tadeuszowi Kościuszce. W mogile stworzonej na wzór kopca Kraka złożono ziemię z pól bitewnych powstania kościuszkowskiego – Racławic i Maciejowic oraz z miejsc walki Kościuszki o niepodległość Stanów Zjednoczonych. By pielęgnować pamięć o życiu i dokonaniach Wodza przy wsparciu środków unijnych w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" utworzono Muzeum Kościuszkowskie. Zostały w nim wyeksponowane gromadzone przez lata pamiątki.  Najważniejszą częścią Muzeum jest nowoczesna, multimedialna i interaktywna wystawa „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny”. Zamiast tradycyjnych gablot zastosowano kapsuły pamięci, w których zamknięto wątki z życia głównego bohatera. Prowadzą widza za Kościuszką od jego domu rodzinnego w białoruskiej Mereczowszczyźnie, do Szkoły Kadetów w Warszawie, przez Filadelfię, aż na krakowski Rynek i pole bitwy pod Racławicami. Są wypełnione efektami dźwiękowymi i wizualnymi, dzięki którym zwiedzający razem z bohaterem mogą podróżować i przeżywać przygody.   Na gości czeka także m.in. trasa edukacyjna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, pokazująca Kościuszkę od  prywatnej strony, ogród kościuszkowski u stóp Kopca, wykonana z brązu makieta Kopca Kościuszki i fortu, biblioteka kościuszkowska, czy plac zabaw dla najmłodszych.

Beneficjent: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6,27 mln zł
Wartość projektu: 13,58 mln zł
Tytuł projektu: Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. " Kościuszko - bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych