Cmentarz Żydowski w Tarnowie

Renowacja zabytkowych nagrobków oraz infrastruktury cmentarnej.

Tarnów_-Renowacja-zabytkowego-Cmentarza-Żydowskiego_4_web.jpg

Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Żydowskim w Tarnowie - jednym z najstarszych (założony ok. 1581 roku) i najciekawszych cmentarzy w południowej Polsce. 
Na powierzchni 3,2 hektara znajduje się około 4 tysięcy zachowanych nagrobków. To miejsce o ogromnej wartości historycznej, jak i walorach estetycznych oraz artystycznych (pięknie zdobione macewy!). Dzięki wsparciu ze środków unijnych odnowiono pomnik Dawida Beckera oraz 100 zabytkowych nagrobków. Odtworzono pierwotny przebieg alejek cmentarza i zainstalowano oświetlenie, tworząc bezpieczny szlak dla odwiedzających nekropolię. Remont objął też dom przedpogrzebowy (tzw. teharę), w którym stanęła wystawa dotycząca historii zabytku oraz tarnowskich Żydów. Działania te pozwalają na udostępnianie zabytku i przeznaczenie go na cele działalności kulturalnej mającej na celu upowszechnianie historii i kultury Żydów Tarnowskich.

Beneficjent: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 mln zł
Wartość projektu: 3 mln zł
Tytuł projektu: Renowacja zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie