Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od mostu w Dębnie do Falsztyna)

Rowerem wokół Jeziora Czorsztyńskiego. 

Czorsztyn-biala-dama-lapsze-nizne.jpg

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Łapsze Niżne, poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do zbiornika wodnego - Jeziora Czorsztyńskiego – i wybudowanie wokół jeziora trasy rowerowej. W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa ścieżka rowerowa ,,Biała Dama”, o długości ok. 4,6 km, która rozpoczyna swój bieg na rzece „BIAŁKA” w miejscowości Frydman i biegnie wzdłuż drogi powiatowej, następnie łączy się ze ścieżką rowerową „VELO DUNAJEC” która prowadzi po koronie wału ochronnego miedzy Jeziorem Czorsztyńskim a miejscowością Frydman. Po pokonaniu wału łączy się z drugim odcinkiem ścieżki rowerowej „BIAŁA DAMA”, a kolejno prowadzi wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego do miejscowości Falsztyn, gdzie ponownie łączy się z odcinkiem ścieżki „VELO DUNAJEC” prowadzącym do „Zatoki Kosarzyska”, w miejscowości Niedzica-Zamek. Trasa rowerowa dookoła Jeziora Czorsztyńskiego raj dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzać czas na dwóch kółkach.

Beneficjent: Gmina Łapsze Niżne
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 4,6 mln zł
Wartość projektu: 6,9 mln zł
Tytuł projektu: Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od mostu w Dębnie do Falsztyna)