Dzienny Dom Opieki Medycznej

Seniorzy z Pałecznicy pod opieką Dziennego Domu Opieki medycznej. 

DDOM - 1.jpg

Wsparciem zostały objęte 72 osoby niesamodzielne – głównie starsze, jak również ich opiekunowie. Każdy podopieczny tego centrum otrzymał przygotowany specjalnie dla niego indywidualny plan wsparcia obejmujący m.in. zajęcia rehabilitacyjne, spotkania z psychologiem, opiekę pielęgniarską, terapię zajęciową i doradztwo. Pracownicy placówki pomagają też opiekunom nieformalnym, którymi najczęściej są członkowie rodziny osób starszych czy nie-samodzielnych, nierzadko zupełnie nieprzygotowani do pełnienia tej roli. Dla nich organizowane są szkolenia dotyczące m.in. tego, jak prawidłowo opiekować się innymi, jaką dietę stosować przy danym schorzeniu, czy jak rozmawiać z osobą chorą.

Beneficjent: "Spółka Gminna Pałecznica" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1,4 mln zł
Wartość projektu: 1,7 mln zł
Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności SGP w Gminie Pałecznica o działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej