"DOLANY" Placówka Wsparcia Dziennego w Stanisławiu Dolnym

Miejsca opieki i wychowania w Placówce Wsparcia Dziennego w Stanisławiu Dolnym.

dolany_placówka wsparcia dziennego.jpg

Dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska utworzono Placówkę Wsparcia Dziennego w Stanisławiu Dolnym. Dzięki środkom z Unii Europejskiej budynek placówki został kompleksowo dostosowany i utworzono w nim 30 miejsc opieki i wychowania. Dzięki realizacji projektu zwiększył się dostęp do usług społecznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu gminy. Placówka zapewnia wychowankom wszechstronne wsparcie: począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, wyżywienie, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe.
Projekt w trakcie realizacji

Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2,95 mln zł
Wartość projektu: 3,47 mln zł
Tytuł projektu: "DOLANY" Placówka Wsparcia Dziennego w Gminie Kalwaria Zebrzydowska