Miejska Przychodnia Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej

Fundusze Europejskie poprawiają dostępność usług medycznych.

sprzęt medyczny.jpg

W Przychodni Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej uruchomiona została Pracownia RTG. Oprócz zakupu aparatu RTG i dostosowania pomieszczenia pod pracownię RTG zakupiono również tomograf okulistyczny OCT. Pacjenci kalwaryjskiej przychodni mogą korzystać z diagnostyki w zakresie chorób układu kostno-stawowego i oddechowego oraz chorób oka, w tym chorób nowotworowych.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 0,5 mln zł
Wartość projektu: 0,7 mln zł
Tytuł projektu: Wyposażenie w sprzęt medyczny i modernizacja infrastruktury SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przychodni Zdrowia