Nowe miejsca w przedszkolach w Kalwarii Zebrzydowskiej i Zebrzydowicach

Nowe miejsca w przedszkolach w Kalwarii Zebrzydowskiej i Zebrzydowicach.

dac szanse przedszkolakom.jpg

Dla dzieci w wieku 2,5-4 lat nieuczęszczających do przedszkoli z Kalwarii Zebrzydowskiej i Zebrzydowic utworzone zostały dodatkowe miejsca w przedszkolach. Dzięki Funduszom Europejskim rozszerzona została również oferta zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 2,5-6 lat, a nauczyciele podnieśli swoje kompetencje. Poprzez przebudowę części pomieszczeń szkoły w Kalwarii Zebrzydowskiej zaadoptowano pomieszczenia i utworzono 25 miejsc przy oddziale integracyjnym. W Zebrzydowicach zaś utworzony został oddział dla 75 dzieci, w tym 50 miejsc dla dzieci 2,5-4 lat. Oferta edukacyjna przedszkoli została rozszerzona o zajęcia dodatkowe, wyrównujące ich szanse edukacyjne i zapewniające możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowania do codziennego życia, m.in. z terapii sensorycznej, pedagogicznej, logopedycznej, zajęcia artystyczne, z terapeutą oraz gimnastyki korekcyjnej.

Beneficjent: Gmina Kalwaria Zebrzydowska
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 mln zł
Wartość projektu: 1,3 mln zł
Tytuł projektu: Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska