Regulamin plebiscytu

Regulamin plebiscyt (.pdf, 661 KB) został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego 14 września 2021 roku.

Laureaci plebiscytu (.pdf, 554 KB)